Tuesday Oct 19, 2021

Att lösa svåra elevkonflikter

Oskar Palmenfelt är erfaren utbildare inom konflikthantering och medling för skolpersonal. Här berättar han om hur även svåra konflikter mellan elever kan hanteras. Så att de förhoppningsvis utvecklar de sociala färdigheterna att själva kunna hantera konflikter i framtiden.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean