Tuesday Sep 21, 2021

Kringlaskolans effektiva läshjälp

Kringlaskolans Läslabb lockar gäster från hela världen som vill veta mer om skolans effektiva metod för att tidigt hjälpa barn med lässvårigheter. Skolan ligger i ett särskilt utsatt område i Södertälje. Lotta Axby, biträdande rektor F-3, berättar ingående om metoden.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean