Saturday Sep 18, 2021

Kringlaskolans smarta metoder

Om Kringlaskolan skrev Greta Thunberg på Instagram: "Jag önskar att alla barn hade haft samma möjlighet att gå på en skola som är lika bra som min." Magnus Andersson, rektor på Kringlaskolan i ett särskilt utsatt område, berättar om beståndsdelarna som gör skolan bra. 85 % fick behörighet till gymnasiet 2021.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean