Tuesday Jan 11, 2022

Metodtips från en förebild

Jimmy Askelius, klasslärare för en 5:a på Visättraskolan i Huddinge, i ett särskilt utsatt område, om hur hans populära och effektiva lärandemetoder växte fram. Men när han började 2011 var det som att kastas ner i en varggrop. Lyssnar-måste för nya lärare och vikarier.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean