Monday Jul 19, 2021

Så lyckades Bredängsskolan

Behörigheten till gymnasiet ökade från 39,7 procent 2014 till 78,3 procent 2020. Bredängsskolans rektor, Anna Hoffsten, och biträdande rektor 7-9, Ingela Wihlner, förklarar framgången. I ett utsatt område i södra Stockholm, 80 procent har invandrarbakgrund.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean